Par mums

  Eriks_lv Ilze_lv Kristine_lv

Uzņēmuma īpašnieks Ēriks Čodars ir akreditēts kamīnu meistars un sava darba kvalitāti ir pierādījis, strādājot ne tikai Latvijas kamīnbūves uzņēmumos, bet arī Krievijas tirgū jau vairāk nekā 25 gadus.

Uzņēmuma līdzīpašniece Ilze Čodare BC.(Psyh) Mg.(MBI) rūpējas par sadarbību ar klientiem un partneriem.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Kristīne Geida, darbojas komunikācijas jomā vairāk nekā 4 gadus un rūpējas par uzņēmuma tēlu sabiedrībā.

SIA „Aprise” ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar dizaina kamīnu, kamīnkrāšņu un podiņu krāšņu izveidi. Klientiem tiek piedāvāts rūpīgi izstrādāts projekts – sākot ar pasūtītāja vēlmju konkretizēšanu, projektēšanas darbiem līdz gatava projekta izstrādei.

Uzņēmumam nav standarta risinājumu- katrs projekts ir īpašs, jo veido katra nama centrālo vietu: mājas pavardu, pie kura pulcējās ģimene, draugi, partneri, pie kura valda sadraudzība, miers, prieks un mīlestība. Ne velti uzņēmuma moto ir – „No Aprises līdz meistardarbam.”

Uzņēmums var lepoties ar individuālu pieeju ikkatram klientam. Veidojot projektus netiek aizmirsts arī par keramisko māla podiņu, siltuma akumulējošo plākšņu un citu siltumu saglabājošo materiālu pielietojumu.

Rūpība, individuāla pieeja katram projektam un konkurētspējīga pieredze ir tās trīs lietas, kas vislabāk raksturo Aprises kolektīva darbu.

Aprise ir uzņēmums ar skaidru vīziju- ar katru savu projektu ienest Debesu Valstību ikvienā namā, kā arī ar komandu, kurai ir milzīga pieredze un spēja realizēt vispārdrošākās dizaina idejas.

Mūsu vīzija:

Būt ģimenes uzņēmumam, kurš darbojas pēc principa „Visu ko jūs darāt, dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. /Kol.3:23/:

Klientiem: sniegt augstākās klases apkalpošanu, komunikācijā nest mīlestību, apsolīt mazāk – izdarīt vairāk. Mainīt priekšstatus par celtniecības sfēru. Saklausīt  klienta vajadzību – nevis pārdot standarta preci.

Darbiniekiem: mācīt vērtību principus, iedrošināt un atraisīt viņu potenciālu.

Partneriem: ievērot godīgus uzņēmējdarbības principus, būt precīziem, priecīgiem un iedrošinošiem katrā komunikācijas posmā.

Mūsu vērtības

  1. Ticība

“Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums.”/Ps.111:10/

  1. Taisnīgums

. “Viņa taisnīgums stāv nelokāmi vienumēr, viņa rags paceļas godā” /Ps.112:9/

  1. Godīgums

“Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnesīgs svars Viņam sagādā labpatiku.” /Sal.11.1/

  1. Cieņa

„Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. „/Rom.12:10/

  1. Uzticība un Atbildība

“Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm.”/PS85: 11,12/

  1. Mīlestība

“Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.” /2 Tim.1:7/

  1. Pateicība

“Tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.”/ 2Kor. 9:11/